Thành viên

DIGI-TEXX VIETNAM FC MEMBER IN 2011

No
Họ và                                  Tên
Dept.
DOB
Address
1 Vũ Thành Nam Đức HRD
2 Lê Tất Trí Tưởng QMD
3 Nguyễn Minh Tuấn QMD
4 Nguyễn Đông Bình ITSD
5 Nguyễn Thụy Xuân Vi DPC
6 Phạm Việt Hưng ITSD
7 Phạm Văn Văn QMD
8 Trần Thiện Toàn SDD
9 Nguyễn Ngọc Huân Khue Tu
10 Bjoern Bjoern BDD
11 Em Xuân Vi Dũng Khue Tu
12 Võ Hải Anh BDD
13 Nguyễn Duy Linh DPC
14 Trần Vĩnh Thuận SDD
15 Nguyễn Mạnh Linh SDD
16 Trần Ngọc Đạt HRD
17 Phạm Thanh Hải DPC
18 Nguyễn Minh Luân DSG
Advertisements

4 thoughts on “Thành viên”

  1. Sao không có tên mình ta?!!! ^_^

  2. Pác Dũng phải đăng ký gia nhập mới có tên chứ 🙂
    Welcome Em Trai!

  3. Wao, đội quân hùng mạnh wá!

  4. Ay, Siêu tiền vệ tkTuan dâu, sao ko thấy có?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s